Alarmer - Dansk Sikrings Service | Dansk Sikrings Service

Alarmer

Nye teknologier gør til stadighed alarmer til et stærkere og stærkere værktøj i den kriminalpræventive indsats. Vi rådgiver dig så du får det rigtige samspil mellem alarm, vagtcentral og mekanisk sikring

Avancerede tyverialarmer

Tyverialarmer (AIA) er gået fra at være små enkelt opbyggede anlæg, til at være særdeles avancerede.

Tyverialarmer kan i dag håndtere mange brugere, zoner og områder og kan sættes sammen i store netværk.

Det er også blevet muligt, at kunne betjene tyverialarmen via tablet, smartphone og internettet, enten via specielle apps, en browser eller et program der leveres af producenterne.

Enkelt for slutbrugeren

De mange muligheder gør det muligt i højere grad at få en løsning der på brugerniveau er mere enkelt at bruge. Det er med til at minimere fejlalarmer fra brugerne.

Samtidigt giver det mulighed for bedre og hurtige administration af eksisterende og nye brugere, samt giver et bedre overblik på grafisk niveau via en PC, Tablet eller smartphone.

Men de mange muligheder stiller krav til både kunden og installatøren. Forsikringsselskaberne stiller krav sikringen og overvågningen hos deres kunder. Kravene er opstillet i AIA kataloget udarbejdet af Forsikring og Pension.

Godkendte installatører

Det er derfor afgørende, at installatøren er registreret og godkendt af Forsikring og Pension for at kunne udføre forsikringsgodkendte tyverialarmanlæg og har dybt kendskab til disse retningslinjer.

Dansk Sikrings Service er certificeret og godkendt til at installere tyverialarmanlæg efter disse retningslinjer. Vores kunder kan trygt vælge Dansk Sikrings Service og vide at alle regler bliver overholdt så forsikrings forholdene er i orden.

Dansk Sikrings Service’s medarbejdere høj teknisk viden som hele tiden holdes ajour og vores håndværksmæssige standard er blandt den bedste i branchen.

Ja Tak, Jeg vil gerne høre mere om hvordan Dansk Sikrings Service kan hjælpe mig med at finde den bedste løsning.