Mekanisk sikring - Dansk Sikrings Service | Dansk Sikrings Service

Mekanisk sikring

Det handler om at gøre det sværere for tyven at få fysisk adgang. Låse, pengeskabe, gitre, porte, sikringsglas og en lang række andre værktøjer i det rette mix – fx med en god alarm – giver resultater.

Mekanisk sikring sænker tyvens adgang

Elektronisk overvågning i form af adgangskontrol, tyverialarm og TV-overvågning står aldrig alene. Der skal altid bruges en form for mekanisk sikring.

Elektronisk overvågning kan registrere og alarmere en given hændelse, men kan ikke forhindre det i at ske. Mekanisk sikring forhindrer og begrænser personer i at få fysisk adgang til området.

Mekanisk Sikring er mange ting

Den mest simple form for mekanisk sikring er en lås med tilhørende nøgle. Men som på andre områder indenfor sikring og overvågning, er der hele tiden udvikling også på dette område. I dag findes der mange forskellige låsesystemer der byder på hver sine fordele og ulemper.

Mekanisk sikring kan eksempelvis også være i form af sikringsglas, forskellige typer af hegn, port løsninger, sikringsdøre, pengeskabe, pladeskabe, gitre og mange andre produkter.

Stor viden om mekaniske løsninger

Vi har kendskab til både nye og gamle teknologier, hvad enten det drejer sig om simple låsecylindere eller avancerede låsesystemer med mange muligheder. Vi har samtidig stor viden om hvordan disse mekaniske løsninger kan integreres i elektroniske overvågningsanlæg.

Vi kan tilbyde en helhedsløsning der er fremtidssikret, økonomisk forsvarlig og som er løsninger, som vores kunder har let ved at administrere i dagligdagen.

Dansk Sikrings Service er certificeret indenfor mekanisk sikring.

Ja Tak, Jeg vil gerne høre mere om hvordan Dansk Sikrings Service kan hjælpe mig med at finde den bedste løsning.